Wydawca treści Wydawca treści

W ostatnie mroźne dni warto zaplanować wycieczkę do Rudawki Rymanowskiej.
25 osób uczestniczyło w Beskidzkim Rajdzie Narciarskim "Śladami Dwóch Kardynałów", który odbył się minioną sobotę tj. 17 tutego br.
Pracownicy Nadleśnictwa Rymanów przyczynili się do uratowania rannego orła przedniego
Dnia 16 grudnia w OW Wisan odbyło się szkolenie dla przewodników górskich oraz przedstawicieli branży hotelarskiej z zakresu udostępniania lasów i gospodarki leśnej. Organizatorami szkolenia były...
Od 14 grudnia do nabycia drzewka świąteczne.
Już od kilkunastu lat z pomocą uczniów Szkoły Podstawowej w Rymanowie dbamy o kasztanowce rosnące w sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Rymanów.
Zaduszki w Jasielu 03.11.2017 | Barbara Kułak ...
Komunikat w sprawie ASF 22.08.2017 | Lucyna Woźniak ...
W czasie trwających wakacji Nadleśnictwo Rymanów przyłączyło się do akcji rymanowskiego Gminnego Ośrodka Kultury „Wakacyjne Świetlice”.
Dnia 30 maja 2017 r. w Ośrodku Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza za...
Rusza sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Rymanów. Jak co roku do nabycia są: jodła, buk, świerk i modrzew
Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów (MDL), ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, towarzyszyć będzie hasło: „Lasy i Energia”.
Kilka dni temu, przy mrozach dochodzących blisko do -30 °C pasiekę w Leśnictwie Lipowiec odwiedził niedźwiedź brunatny. Zniszczonych zostało pięć uli. Może jednak misie nie są takimi śpiochami...
Trzy kasztanowce rosnące przy budynku Nadleśnictwa Rymanów mogą „spać spokojnie”.
W dniu 3 listopada 2016 r. pracownicy wykonujący remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Moszczaniec natrafili na dwa skorodowane pociski moździerzowe.
3 listopada 2016 r. na terenie rezerwatu przyrody „Źródliska Jasiołki” odbyły się „Zaduszki w Jasielu”.
Dnia 7 listopada 2016 r. rymanowscy leśnicy i przedstawiciele Koła Pszczelarzy w Krośnie posadzili wspólnie gatunki drzew i krzewów nektarodajnych w pobliżu zagrody pasiecznej w Leśnictwie Pastwiska.
W dniu 13.07.2016 roku około godziny 14:00 przez drzewostan Leśnictwa Posada Zarszyńska przetoczyła się trąba powietrzna, która poczyniła ogromne szkody w drzewostanie kompleksu leśnego „Las...
W dniach 2-3 lipca 2016r. Nadleśnictwo Rymanów uczestniczyło w świętowaniu jubileuszu 650-lecia połączonego z powitaniem lata w Jaśliskach.
Po raz kolejny na Dniu Otwartym Komendy Miejskiej Policji w Krośnie nie zabrakło zielonych, leśnych barw. W tym roku, w odpowiedzi na zaproszenie Krośnieńskiej Policji, Regionalną Dyrekcję Lasów...

Lista aktualności Lista aktualności

rowerem przez pogranicze

Dnia 30 maja 2017 r. w Ośrodku Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza za pośrednictwem tras rowerowych”.

 W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z Polski i Słowacji, przedstawiciele Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego „Żbik- Komańcza" i Stowarzyszenia „Nasz Rymanów", osoby prowadzące działalność agroturystyczną oraz polscy i słowaccy leśnicy.

Projekt realizowany jest za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach I osi priorytetowej  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Pl- Sk na lata 2014 – 2020 „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza". Partnerem wiodącym projektu zostało PGL LP Nadleśnictwo Rymanów, partnerem projektowym- Lasy Republiki Słowackiej (štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou).

Obszar Beskidu Niskiego stanowi doskonałą bazę dla turystyki kwalifikowanej, która w obszarze pogranicza cieszy się coraz większą popularnością.  Założeniem projektu jest powstanie sieci ścieżek rowerowych poprowadzonych w taki sposób, aby z jednej strony doprowadzić turystę do miejsc wartych zobaczenia, a  drugiej skanalizować ruch w obszarach cennych przyrodniczo.

Zaplanowane zadania inwestycyjne obejmują oznakowanie łącznie ok. 200 km ścieżek biegnących po istniejących drogach i szlakach leśnych oraz po drogach publicznych. Wybudowanych zostanie siedem wiat: cztery po stronie polskiej i trzy po stronie słowackiej. Na trasie ścieżki planuje się zamieszczenie tablic informacyjnych, stojaków na rowery i ławek. Miękkie zadania projektowe obejmują konferencję otwierającą i zamykającą projekt oraz rajd rowerowy zaplanowany na wiosnę przyszłego roku poprowadzony transgranicznym fragmentem trasy.

Wartość całkowita projektu wynosi 138 752,07 € z czego: 72% stanowi dofinansowanie  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% to środki z budżetu państwa a 23%- wkład własny. Termin realizacji projektu: 1 maja 2017 – 30 kwietnia 2018 r.