Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Rymanów i odštepny  závod we Vravovie połączone transgraniczną trasą rowerową.
Zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Zarszyn przy realizacji projektu pn. Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 ...
Szacowanie szkód łowieckich 25.04.2018 | Lucyna Woźniak ...
Pojawiające się w mediach doniesienia o tragedii, jaką zwiastować ma zatwierdzony właśnie plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bircza, zawierają wiele niedopowiedzeń i nadinterpretacji faktów, do...
Fundacja Pomoc Leśnikom 21.03.2018 | Maria Szkutnik ...
21 marca Międzynarodowy Dzień Lasów 19.03.2018 | Barbara Kułak ...
W ostatnie mroźne dni warto zaplanować wycieczkę do Rudawki Rymanowskiej.
25 osób uczestniczyło w Beskidzkim Rajdzie Narciarskim "Śladami Dwóch Kardynałów", który odbył się minioną sobotę tj. 17 tutego br.
Pracownicy Nadleśnictwa Rymanów przyczynili się do uratowania rannego orła przedniego
Dnia 16 grudnia w OW Wisan odbyło się szkolenie dla przewodników górskich oraz przedstawicieli branży hotelarskiej z zakresu udostępniania lasów i gospodarki leśnej. Organizatorami szkolenia były...
Od 14 grudnia do nabycia drzewka świąteczne.
Już od kilkunastu lat z pomocą uczniów Szkoły Podstawowej w Rymanowie dbamy o kasztanowce rosnące w sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Rymanów.
Zaduszki w Jasielu 03.11.2017 | Barbara Kułak ...
Komunikat w sprawie ASF 22.08.2017 | Lucyna Woźniak ...
W czasie trwających wakacji Nadleśnictwo Rymanów przyłączyło się do akcji rymanowskiego Gminnego Ośrodka Kultury „Wakacyjne Świetlice”.
Dnia 30 maja 2017 r. w Ośrodku Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza za...
Rusza sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Rymanów. Jak co roku do nabycia są: jodła, buk, świerk i modrzew
Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów (MDL), ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, towarzyszyć będzie hasło: „Lasy i Energia”.
Kilka dni temu, przy mrozach dochodzących blisko do -30 °C pasiekę w Leśnictwie Lipowiec odwiedził niedźwiedź brunatny. Zniszczonych zostało pięć uli. Może jednak misie nie są takimi śpiochami...
Trzy kasztanowce rosnące przy budynku Nadleśnictwa Rymanów mogą „spać spokojnie”.

Lista aktualności Lista aktualności

rowerem przez pogranicze

Dnia 30 maja 2017 r. w Ośrodku Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza za pośrednictwem tras rowerowych”.

 W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z Polski i Słowacji, przedstawiciele Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego „Żbik- Komańcza" i Stowarzyszenia „Nasz Rymanów", osoby prowadzące działalność agroturystyczną oraz polscy i słowaccy leśnicy.

Projekt realizowany jest za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach I osi priorytetowej  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Pl- Sk na lata 2014 – 2020 „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza". Partnerem wiodącym projektu zostało PGL LP Nadleśnictwo Rymanów, partnerem projektowym- Lasy Republiki Słowackiej (štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou).

Obszar Beskidu Niskiego stanowi doskonałą bazę dla turystyki kwalifikowanej, która w obszarze pogranicza cieszy się coraz większą popularnością.  Założeniem projektu jest powstanie sieci ścieżek rowerowych poprowadzonych w taki sposób, aby z jednej strony doprowadzić turystę do miejsc wartych zobaczenia, a  drugiej skanalizować ruch w obszarach cennych przyrodniczo.

Zaplanowane zadania inwestycyjne obejmują oznakowanie łącznie ok. 200 km ścieżek biegnących po istniejących drogach i szlakach leśnych oraz po drogach publicznych. Wybudowanych zostanie siedem wiat: cztery po stronie polskiej i trzy po stronie słowackiej. Na trasie ścieżki planuje się zamieszczenie tablic informacyjnych, stojaków na rowery i ławek. Miękkie zadania projektowe obejmują konferencję otwierającą i zamykającą projekt oraz rajd rowerowy zaplanowany na wiosnę przyszłego roku poprowadzony transgranicznym fragmentem trasy.

Wartość całkowita projektu wynosi 138 752,07 € z czego: 72% stanowi dofinansowanie  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% to środki z budżetu państwa a 23%- wkład własny. Termin realizacji projektu: 1 maja 2017 – 30 kwietnia 2018 r.