Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Szlaki turystyczne i tematyczne, trasy rowerowe i konne

Szlaki turystyczne i tematyczne, trasy rowerowe i konne

Warunki naturalne terenu Nadleśnictwa stwarzają doskonałe możliwości rozwoju turystycznego, głównie do uprawiania turystyki kwalifikowanej, tj. pieszej, rowerowej, i konnej.

Warunki naturalne terenu Nadleśnictwa stwarzają doskonałe możliwości rozwoju turystycznego, głównie do uprawiania turystyki kwalifikowanej, tj. pieszej, rowerowej, i konnej.

Turysta – miłośnik historii wędrując szlakami poznaje kulturę i historię tego terenu. O bogatej spuściźnie historycznej mówią cenne zabytki architektury drewnianej, budowle sakralne oraz przydrożne krzyże, figurki i kapliczki. O historii ścierania się wpływów kultury wschodniej i zachodniej na tym terenie świadczą liczne cmentarze rzymskokatolickie, grekokatolickie i żydowskie.

Szlaki turystyczne

Przez teren Nadleśnictwa i w jego zasięgu terytorialnym przebiega 5 szlaków turystycznych - 4 szlaki PTTK i 1 wytyczony przez Lokalną Organizację Turystyczną "Beskid Niski" (żółto-niebieski):

·         szlak czerwony: Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza Sosnowskiego,znakowany kolorem czerwonym, biegnie z Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego, będący najdłuższym szlakiem Karpat – ogółem liczy 519 km. Trasa wiedzie głównie leśnymi drogami i ścieżkami. Na teren Nadleśnictwa szlak wchodzi w południowo-wschodniej części obrębu Jaśliska, biegnie Pasmem Bukowicy i Kamienia w kierunku rezerwatu „Bukowica", przez Puławy, Wisłoczek, Rymanów Zdrój do Iwonicza Zdroju w północno-wschodniej części obrębu Rymanów. Trasa w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa liczy 31 km,

·         szlak niebieski: graniczny im. Kazimierza Pułaskiego:Grybów – Nowy Łupków, przebiegający m.in. przez Czeremchę, Kamień, Jasiel, Kanasiówkę, Pasikę, Danawę i Siwakową Dolinę, jest fragmentem szlaku biegnącego z Grybowa poprzez Beskid Niski i Bieszczady do Ustrzyk Dolnych. Trasa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa liczy 19 km,

·         szlak zielony: Besko - Komańcza, biegnący wschodnią częścią Beskidu Niskiego przez Mymoń, Pastwiska, Puławy Górne, Dział, Surowicę, Moszczaniec, Kanasiówkę, Pasikę, Danawę, Garb Średni i Dołżycę. Trasa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa liczy 31 km,

·         szlak żółty: Wola Piotrowa - Kanasiówka, biegnący wschodnią częścią Beskidu Niskiego, przez przełęcz pod Tokarnią, Wisłok Wielki do Kanasiówki. Trasa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa liczy 14 km,

Szlaki tematyczne

·         Polsko-Słowacki Szlak Świątyń Karpackich:Szlak powstał z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2002 roku. Środki pozyskane na ten cel pochodziły m.in. z Fundacji Karpackiej. Swym zasięgiem obejmuje 29 miejscowości Polski i Słowacji. Zaopatrzony jest w tablice informacyjne ze schematem przebiegu trasy. Szlak rozpoczyna się w Stropkovie (Słowacja), łączy najcenniejsze świątynie i miejsca otaczane kultem przez dawnych i obecnych mieszkańców Beskidu Niskiego. Przemierzając szlak podziwiać można piękną przyrodę, zabytkowe uzdrowiska oraz kulturę pogranicza. Szlak prowadzi przez miejscowości: Stropkov – Krusinec – Vyskovce – Vislava – Olsavka – Bukowce – Staskovce – Gribov – Kozuchovce – Mirola – Bodruzal – Krajna Polana – Nizny Komarnik – Komarnik – Barwinek – Trzciana – Dukla – Chyrowa – Wietrzno – Krosno – Miejsce Piastowe – Iwonicz – Rymanów – Królik Polski – Jaśliska.

·         Szlak Architektury Drewnianej: Trasa I krośnieńsko-brzozowska, licząca 134 km, przebiega przez tereny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, Pogórze Dynowskie, Kotlinę Sieniawsko-Rymanowską, północną krawędź Beskidu Niskiego i Kotlinę Krośnieńską. W zasięgu Nadleśnictwa na szlaku znalazły się: cerkiew w Bałuciance, kościół w Króliku Polskim oraz zabudowa uzdrowiskowa w Rymanowie Zdroju. Trasa IV sanocko–dukielska o długości 113 km, prowadzi z Sanoka na południe do Komańczy, a następnie na zachód, w kierunku Dukli, Krempnej i dalej na zachód, przez Żmigród, do Pielgrzymki. W zasięgu Nadleśnictwa na szlaku znajduje się cerkiew w Wisłoku Wielkim i zespół urbanistyczny w Jaśliskach.

·         Szlak Naftowy:Jasło – Krosno – Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Sambor – Borysław – Drohobycz – Lwów. Transgraniczny szlak łączy ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego.

·         Ścieżka historyczno-krajobrazowa "Na węgierskim trakcie":Utworzona przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, pomiędzy Szklarami a Jaśliskami. Na trasie ścieżki znajdują się kapliczki: „U Jana", „Na Sołtystwie".

·         Szlak "Śladami dwóch kardynałów":Trasa przebiegu Pastwiska – Rudawka Rymanowska - Puławy Górne – Tokarnia – Karlików – Kamień – Komańcza. Corocznie w miesiącu sierpniu organizowany jest przez Gminę Zarszyn przy współpracy Nadleśnictwa Rymanów „Beskidzki Rajd Śladami Dwóch Kardynałów". Rajd organizowany dla upamiętnienia pobytu na beskidzkiej ziemi dwóch wielkich Polaków, dwóch wybitnych przedstawicieli Kościoła. Ks. Kard. Stefan Wyszyński był przez rok internowany w domu Sióstr Nazaretanek w Komańczy (1955/1956). Ks. Kard. Karol Wojtyła przez wiele lat, jeszcze jako biskup, przyjeżdżał nad górny Wisłok, aby wypoczywać, kontemplować, podziwiać piękno Beskidu Niskiego. Ostatni raz był tu w sierpniu 1978 roku, na dwa miesiące przed powołaniem na Stolicę Piotrową. Jego pobyty na tej ziemi są opisane w pięknej książce dr Wandy Półtawskiej „Beskidzkie rekolekcje".

·         szlak żółto-niebieski: „Szlak Papieski"w Beskidzie Niskim został wytyczony przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Niski" w Krośnie we współpracy z Fundacją Szlaki Papieskie, w oparciu o dokumenty i relacje uczestników pionierskich wypraw ks. Karola Wojtyły w latach 50-tych XX w. Uroczystego otwarcia i poświęcenia szlaku w dniu 13 maja 2006 r. dokonał ks. biskup Kazimierz Górny. Jego trasa prowadzi wzdłuż czerwonego Głównego Szlaku Beskidzkiego i oznakowana jest za pomocą tabliczek wskazujących kierunek oraz miejscowości na trasie dawnych wędrówek ks. Karola Wojtyły.

·         ścieżka spacerowa "Do przełomu Wisłoka" z Rymanowa Zdroju do Rudawki Rymanowskiej. Długość trasy ok. 8 km, czas przejścia - 3 godziny. Początkowo trasa prowadzi przez tereny nieistniejących, wysiedlonych po II wojnie światowej wsi. Po drodze mijamy "zagrodę łemkowską" i cerkwisko. Przez ok 1/3 długości trasa biegnie równolegle z czerwonym głównym szlakiem beskidzkim. W Ośrodku Wczasów Zdrowotnych w Rudawce Rymanowskiej zobaczyć można bulgotkę czy tężnie solankowe. 10 minut drogi od ośrodka znajduje się największa w polskich Karpatach -wysoka na 40 metrów-  odkrywka łupków menilitowych, zwana "ścianą Olzy" , która jest celem wycieczki.

·         Beskidzka Trasa Kurierska "Jaga- Kora"- jest rekonstrukcją historycznego szlaku kurierskiego Komendy Głównej ZWZ AK prowadzącego przez teren Beskidu Niskiego, funkcjonującego w latach 1940- 1945. Przez "zieloną granicę" w czasie drugiej wojny światowej przeprawiali się nim uciekinierzy z kraju zagrożeni hitlerowskimi prześladowaniami, ochotnicy pragnący walczyć w oddzialach zbrojnych formowanych na obczyźnie. Trasa przebiegu: Rymanów Zdrój- Wołtuszowa- Wisłoczek- Jawornik- Polany Surowiczne- Wola Niżna- Jasiel

Gminne ścieżki spacerowe

·         z Rymanowa Zdroju przez Kalwarię do Rymanowa,

·         z Rymanowa Zdroju przez Klimkówkę do Iwonicza Zdroju,

·         z Rymanowa Zdroju przez Przymiarki do Iwonicza Zdroju,

·         na Wołtuszowej: (zielona „Do Królowej Wołtuszowej", niebieska „ Ścieżka Łemkowska", żółta „Na Beskidzką Połoninę")

·         ścieżka historyczna „Ocalić od zapomnienia" w Rymanowie,

·         ścieżka rekreacyjno-przyrodnicza w Posadzie Zarszyńskiej.

Ścieżka zdrowia

Trasa ścieżki przebiega przez kompleks leśny leśnictwa Rymanów Zdrój (oddz. 88, 89,101,102,103). Na jej trasie rozmieszczone są przyrządy gimnastyczne oraz tablice z opisem wykonywania ćwiczeń.

Trasy rowerowe

Przez teren Nadleśnictwa i w jego zasięgu terytorialnym wytyczono 9 tras rowerowych:

·         transgraniczny szlak rowerowy „Beskidzkie Muzea",

·         trasa rowerowa - czerwona,

·         trasa rowerowa – niebieska,

·         szlaki rowerowe „Ocalić od zapomnienia" w gminie Rymanów,

·         rowerowy Szlak doliną Wisłoka (zielony),

·         rowerowy Szlak etnograficzny (niebieski),

·         rowerowy Szlak między zdrojami (czerwony),

·         familijna Ścieżka rowerowa po Rymanowie Zdroju,

·         wyczynowa Trasa Rowerowa na zboczu góry Kiczera.

 

Transgraniczna sieć tras rowerowych

Transgraniczna sieć ścieżek rowerowych powstała przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego (73%), budżetu państwa (5%) oraz ze środków własnych w ramach projektu pn.: "Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko - słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych" - Interreg V- A 2014 - 2020.  Trasy wykorzystują  istniejące drogi leśne, szlaki turystyczne i drogi publiczne.  W ramach projektu oznakowanych zostało po stronie polskiej ok. 150 km a po słowackiej  ponad 50 km ścieżek.  Łącznie wybudowano siedem wiat z funkcją grilla, stojaki rowerowe i pomosty.  Ścieżka wzbogacona została w  tablice informacyjne nawiązujące do osobliwości przyrodniczych i  historii rejonu pogranicza oraz prowadzonej gospodarki leśnej. Folder z przebiegeim tras do pobrania poniżej. 

 

Trasy konne

·         SK1 – szlak konny: Polany – Olchowiec – Smereczne – Tylawa – Zyndranowa – Czerwony Horb (439 m) – Średni Wierch (616 m) – Lipowiec - Jaśliska,

·         SK2 – szlak konny: Polany Surowicze – Wola Niżna - Wola Wyżna - Źródliska Jasiołki – Dołżyca - Radoszyce – Smolnik – Bieszczady,

·         SK3 – Transgraniczny Szlak Konny Brenna - Wołosate.

Trasa narciarstwa biegowego i nordic walking

  • pięciokilometrowa trasa biegnąca w uzdrowisku Rymanów Zdrój. Od głównego deptaka kierować należy się w stronę Doliny Czarnego Potoku, mijając po prawej stronie sanatorium Maria. Ścieżka prowadzi po atrakcyjnych przyrodniczo miejscach od Wilczej Polany do Wołtuszowej                            
  • ścieżka narciarstwa biegowego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji KiczeraSki w Puławach

     Trasa ścieżki rozpoczyna się przy górnej stacji kolei krzesełkowej na Górze Kiczera i biegnie w   większości  po terenie leśnym Leśnictwa Puławy. Usytuowana na wysokości ok. 600m n.p.m., urozmaicona licznymi zjazdami (o łącznej długości blisko 700m) i  podjazdami, z których najtrudniejszy liczy 450m długości przy różnicy wzniesień 30 m. Po drodze łączy się ze ścieżką przyrodniczą "W Dolinie Wisłoka", która swój początek ma w Puławach Dolnych. Sprawne oko wypatrzy na trasie elementy gry terenowej jak kompas zawieszony na drzewie czy makietę misia. Przebieg i profil wysokościowy ścieżki znajdują sie w galerii zdjęć powyżej artykułu.

      


Lista aktualności Lista aktualności

— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 102 rezultatów.