Leśnictwa

Bieszczady - tel. 13-43-10-281

Bukowica - tel. 13-46-630-62

Darów

Lipowiec - tel. 13-13-102-30

Moszczaniec - tel. 13-43-102-82

Rudawka - tel. 13-43-102-83

Szachty - tel. 13-43-102-06

Szklary - tel. 13-43-103-30

Szkółkarskie

Wisłok - tel. 13-46-630-04

Wola Niżna - tel. 13-43-102-31

Klimkówka - tel. 13-43-575-33

Pastwiska - tel. 13-43-590-76

Posada Zarszyńska - tel. 13-46-730-09

Puławy - tel. 13-43-591-77

Rymanów Zdrój - tel. 13-43-574-06

Wola Sękowa - tel. 13-46-641-56

Leśnictwo Łowieckie

Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka"