Wydawca treści

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Rymanów zaprasza do zakupu sadzonek drzew leśnych.

Cennik sadzonek na 2017 rok


Warunki sprzedaży drewna

WARUNKI SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE RYMANÓW


  1. Sprzedaż drewna odbywa się w Nadleśnictwie codziennie w godzinach od 7.30 do 11.00, od 6-go do 30-go każdego miesiąca, z wyjątkiem sobót.

  2. Zakupionego drewna nie wolna nabywcy zabierać bez uprzedniego dostarczenia asygnaty miejscowym organom administracji leśnej, oraz bez uzyskania adnotacji o wydatku drewna.

  3. Wywóz z lasów i magazynów otwartych (składowisk leśnych, przyleśnych i przy torach kolejowych) odbywa się w wyznaczonych dniach i godzinach, drogami wskazanymi przez wydającego materiał.

  4. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie: w razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa (składnicy), o wyznaczenie nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do pogorszenia się stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu, itp.

  5. Towary zakupione w składach handlowych powinny być wywiezione w dniu wystawienia asygnaty.

  6. W przypadku nieodebrania drewna iglastego w wyznaczonym przez sprzedawcę terminie, w okresie między 15 marca a 15 października, nabywca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem drewna (korowanie) przed szkodnikami.

  7. Od dnia 10 kwietnia 2002 roku Nadleśnictwo Rymanów wprowadza możliwość odbioru zakupionego drewna w soboty do godziny 13.00. Odbiór drewna w soboty wymaga wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia z leśniczym.

 

Oryginał podpisał

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów

mgr inż. Bogusław Famielec

Materiały do pobrania