Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzenia lasu

Nadleśnictwo Rymanów prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzenia lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu. Plan został sporządzony wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 r. i na mocy Decyzji Ministra Środowiska znak DL-lpn-611-39/1075/09 z dnia 14 maja 2009 r. obowiązuje na lata 2009-2018.
Wybrane treści elementów składowych planu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Rymanów. Elementy planu nie udostępnione w BIP, zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 6 września 2001r Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) udostępnione mogą być na wniosek.